2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 

 

Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy
(kancelária č. 53 na poschodí v pravom krídle budovy)
Tel.: 0907 31 58 58
E-mail: charitas@charitassaag.eu

IČO: 421 13 962

Číslo účtu: SK21 0200 0000 0023 7530 3656