2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 

Fotogaléria


V Maďarskej dedinke Kemence na pozvanie združenia Lámpás92 na paraArt

 

Bavíme sa 2019

 

Srdce v kruhu žien s lektorkou Jankou Almaja Vaculčiakovou - máj 2019

 

Keramika v spolupráci s ROS LEVICE - VI.

 
 

Oslava MDD - 2019

 

Na ihrisku Žihadielko

 

V Mestskom parku

 

Keramika v spolupráci s ROS LEVICE - V.

 
 

Srdce v kruhu žien s lektorkou Jankou Almaja Vaculčiakovou - apríl 2019

 

Keramika v spolupráci s ROS LEVICE - IV.

 

OZ Charitas Saag v občastníku Regionálneho osvetového strediska Levice

 

Z každého rožku trošku

 
 

Návšteva škôlkárov na Svetový deň Downovho syndrómu - 21.3.2019

 

Keramika v spolupráci s ROS LEVICE - III.

 

Šatstvo - pomáhali sme i za hranicami (Maďarsko)

 

Cyklus otvorených stretnutí pre ženy Srdce v kruhu žien s lektorkou Jankou Almaja Vaculčiakovou

 
 

DO ŠKOLY - maškarný ples

 

Keramika v spolupráci s ROS LEVICE - II.

 

Tvoríme...2019

 

Keramika a Stretnutie žien v spolupráci s ROS LEVICE

 
 

Keramika v spolupráci s ROS LEVICE - I.

 

Vianočný program s Mikulášom - 2018

 

Výlet - Veresegyház - medvedí park

 

"Pestrá mozaika radostí..." (6. výlet Žarnovica)

 
 

"Pestrá mozaika radostí..." (5. mydielka)

 

"Pestrá mozaika radostí..." (4. muzikoterapia)

 

"Pestrá mozaika radostí..." (3. masáže)

 

"Pestrá mozaika radostí..." (2. fyzioterapia)

 
 

"Pestrá mozaika radostí..." (1. mozaika)

 

Keramika pre škôlkárov - 2018

 

Oslava MDD - 2018

 

Zábava, relax, hry - 2018

 
 

Pri rybníku - maškarný ples 2018

 

Tvoríme ... 2017

 

Voľný čas 2017

 

Muzikoterapia 2017

 
 

Cvičenie a relax 2017

 

Canisterapia 2017

 

Hipoterapia - súťaž 2017

 

MDD 2017

 
 

maškarný ples 2017

 

Vianočný benefičný koncert

 

Mikuláš 2016

 

Halloween 2016

 
 

projekt "Mozaika našich radostí" Nadácia VÚB drobná keramika

 

projekt "Mozaika našich radostí" Nadácia VÚB prstomaľba

 

projekt "Mozaika našich radostí" Nadácia VÚB zhotovenie mozaiky

 

projekt "Mozaika našich radostí" Nadácia VÚB Hipoterapia 2016

 
 

canisterapia

 

muzikoterapia

 

Cloetta - Nadácia pre deti Slovenska, projekt "Keď hlina spája dva svety"

 

MDD 2016

 
 

ergoterapia 2016

 

jar 2016

 

Maškarný ples 2016

 

Leto 2015

 
 

Maškarný ples 2015

 

Mikuláš 2015

 

Hipoterapia 2015

 

Zooterapia

 
 

Mikuláš 2014

 

tvoríme...

 

muzikoterapia

 

Canesterapia a ergoterapia

 
 

Halloween 2014

 

Denný stacionár - karneval 2014

 

Tvorivá dielňa - leto 2013

 

Výdaj šatstva od darcov z Belgicka 2012

 
 

Živý Betlehem 2012

 

Letný tábor 2012 - 15. 8. 2012

 

Letný tábor 2012 - Výlet do Čierneho Balogu

 

Letný tábor 2012 - 13. 8. 2012

 
 

Letný tábor 2012 - Kresby

 

Letný tábor 2012 - Výlet do Bojníc - 23. 8. 2012

 

Letný tábor 2012 - Nácvik inscenácie rozprávky a i.

 

Letný tábor 2012 -Rómska rozprávka a i. - 21. 8. 2012

 
 

Letný tábor 2012 - Tradičné remeslá a iné - 20. 8. 2012

 

Letný tábor 2012 - Výtvarný deň - 17. 8. 2012

 

Letný tábor 2012 - Múzeum bábik - 16. 8. 2012

 

Výlet s "našimi detičkami" do ZOO v Budapešti.

 
 

Výdaj šatstva od rodín v zahraničí.

 

Vianočný Betlehem

 

Spolu na kolesách invalidného vozíčka - Nitrianska komunitná nadácia

 

Baby paket - novorodenecká výbavička - distribúcia balíkov od organizácie Miesto v dome z Levíc

 
 

Výdaj šatstva a iných použiteľných vecí.

 

Poď, podám Ti ruku a dovediem Ťa k hore - Nadácia SPP 2010.

 

Šahy sa stávajú bezbarérovým mestom...

 

Tvorivá dielňa podporená z Nadácie SPP 2011