2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 

Prehľad dobrovoľných príspevkov z 2 % z dane fyzických a právnických osôb:
 
 rok            suma

2009      1 519,57 € 
2010     443,16 €
2011     699,21 €
2012  2 381,88 €
2013  2 973,93 €
2014  1 141,00 €
2015  2 318,13 €
2016  1 921,00 €
2017  1 563,37 €
2018  4 887,93 €
2019 12 485,25 €
2020    9 282,14 €